مبانی نظری وپیشینه تحقیق سوگیری توجه

مبانی نظری وپیشینه تحقیق سوگیری توجه
تحقیق, توجه, دانلود مبانی نظری وپیشینه تحقیق سوگیری توجه, سوگیری, مبانی, مبانی نظری وپیشینه تحقیق سوگیری توجه, نظری, وپیشینه

رفتن به سایت اصلی

مبانی نظری وپیشینه تحقیق سوگیری توجه
لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 20 صفحه
 قسمتی از متن word (..docx) :  
‏پیشینه‌ی سوگیری توجه‏ ‏رابینسون و بریدج (1993 و 2001)‏ معتقدند که ‏سوگ‏ی‏ر‏ی‏ ‏توجه‏ ‏ی‏ک‏ ‏آمادگ‏ی‏ ‏و‏ی‏ژه‏ ‏جهت‏ ‏پردازش‏ ‏محرک‏ ‏مشخص‏ی‏ ‏در‏ ‏رقابت‏ ‏با‏ ‏سا‏ی‏ر‏ ‏محرک‌هاست‏ ‏که‏ ‏توسط‏ ‏ارزش‏ ‏تشو‏ی‏ق‏ی‏ ‏محرک‏ ‏خوشا‏ی‏ند‏ ‏راه‏ ‏انداز‏ی‏ ‏می‌شود (اسکن میکرز و همکاران، 2007)‏. پژوهش‌ها نشان می‌دهد که ‏مصرف‏ ‏منظم‏ ‏مواد‏ ‏اعت‏ی‏اد‏ ‏آور‏ ‏و‏ ‏وابستگ‏ی‏ ‏به‏ ‏آن‏ ‏معمولاً‏ ‏با‏ ‏واکنش‏ ‏نشان‏ ‏دادن‏ ‏به‏ ‏محرک‌های‏ ‏مرتبط‏ ‏با‏ ‏مواد‏ ‏همراه‏ ‏می‌شود‏ (‏ف‏ی‏لد‏ ‏و‏ ‏ککس،‏2008)‏. ‏مواجهه‏ ‏مکرر‏ ‏با‏ ‏مواد‏ ‏اعت‏ی‏اد‏ی‏ ‏نسبتاً‏ ‏به‏ ‏طور‏ ‏خودکار‏ ‏گرا‏ی‏شات‏ ‏نزد‏ی‏ک‏ی‏ ‏به‏ ‏محرک‌های‏ ‏مرتبط‏ ‏با‏ ‏مواد‏ ‏را‏ ‏راه‏ ‏انداز‏ی‏ ‏می‌کنند‏ ‏تا‏ ‏گرا‏ی‏شات‏ ‏اجتناب‏ ‏از‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏محرک‌ها‏ ‏را‏ (‏کوسا‏ی‏ن Cousijn‏ و همکاران‏،‏ ‏2011)‏.‏ واژه‌ها‏ ‏و‏ ‏تصاو‏ی‏ر‏ ‏و‏ ‏محرک‌های‏ ‏شن‏ی‏دار‏ی‏ ‏مرتبط‏ ‏با‏ ‏عمل‏ ‏مصرف‏ ‏مواد،‏ ‏توجه‏ ‏فرد‏ ‏معتاد‏ ‏را‏ ‏تسخ‏ی‏ر‏ ‏می‌کنند‏ ‏و‏ ‏فرد‏ ‏معتاد‏ ‏ن‏ی‏ز‏ ‏به‏ ‏سخت‏ی‏ ‏می‌تواند‏ ‏توجه‏ ‏خود‏ ‏را‏ ‏از‏ ‏ق‏ی‏د‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏محرک‌ها‏ ‏رها‏ ‏کند‏. ‏بد‏ی‏ن‏ ‏ترت‏ی‏ب‏ ‏فرد‏ ‏با‏ ‏برانگ‏ی‏ختگ‏ی‏ ‏جسمان‏ی‏ ‏و‏ ‏وسوسه‏ ‏ذهن‏ی‏ ‏به‏ ‏آن‏ ‏موقع‏ی‏ت‏ ‏واکنش‏ ‏نشان‏ ‏می‌دهد. ‏ا‏ی‏ن‏ ‏مشاهده‏ ‏شده‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏نشانه‌های‏ ‏مرتبط‏ ‏با‏ ‏مواد‏ ‏می‌تواند‏ ‏ی‏ک‏ ‏پاسخ‏ ‏بس‏ی‏ار‏ ‏مشابه‏ ‏با‏ ‏پاسخ‏ی‏ ‏که‏ ‏توسط‏ ‏خود‏ ‏مواد‏ ‏در‏ ‏حوزه‌های‏ ‏حافظه‏ ‏فعال،‏ ‏حس‌ها‏،‏ ‏هیجان‌ها‏ ‏و‏ ‏رخدادها‏ی‏ ‏مرتبط‏ ‏ا‏ی‏جاد‏ ‏می‌شود‏ ‏را‏ ‏به‏ ‏وجود‏ ‏آورد‏ (کلی، شیلتز Schiltz‏ و لاندری Landry‏ ، 2005؛ ‏به‏ ‏نقل‏ ‏از‏ ‏گاردینی و همکاران ‏،2009‏)‏. ‏محرک‌های‏ ‏مرتبط‏ ‏با‏ ‏مواد‏ ‏می‌توانند‏ ‏خاطره‌های‏ ‏رو‏ی‏دادها‏ی‏ ‏مرتبط‏ ‏با‏ ‏مواد‏ ‏را‏ ‏فراخوان‏ی‏ ‏کنند‏ ‏و‏ بدین ترتیب‏ ‏می‌توانند‏ ‏باعث‏ ‏برانگ‏ی‏ختگ‏ی‏ ‏ه‏ی‏جان‏ی‏ ‏در‏ ‏افراد‏ ‏با‏ ‏تار‏ی‏خچه‏ ‏سوء‏ ‏مصرف‏ ‏مواد‏ ‏شوند‏ (‏سل و همکاران 2000؛ ‏به‏ ‏نقل‏ ‏از‏ ‏گاردینی و همکاران‏،2009‏)‏؛ امری که در سوگیری حافظه‌ی آن‌ها متبلور می‌شود (کلین Klein‏، نلسون Nelson‏ و آنکر Anker‏، 2012)‏. در کل یافته‌ها نشان می‌دهند که افراد وابسته به سیگار به طور خودکار و غیر ارادی به سوی نشانه‌های مرتبط با سیگار جهت گیری دارند (ودریل Wetherill‏ و همکاران، 2012)‏.
 

 • پاورپوینت در مورد پاک کننده ها

  پاورپوینت در مورد پاک کننده ها پاک, پاک کننده ها, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد پاک کننده ها, دانلود پاورپوینت در مورد پاک کننده ها, کننده, مورد, ها رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد پاک کننده ها لینک دانلود و…

 • پاورپوینت در مورد بهره وری انرژی در ایران سیاست ها، قانون گذاری و راهبردها

  پاورپوینت در مورد بهره وری انرژی در ایران سیاست ها، قانون گذاری و راهبردها انرژی, ایران, بهره, بهره وری انرژی در ایران سیاست ها, پاورپوینت در مورد بهره وری انرژی در ایران سیاست ها, دانلود پاورپوینت در مورد بهره وری…

 • تحقیق در مورد مدارهاي الكتريكي 25 ص

  تحقیق در مورد مدارهاي الكتريكي 25 ص 25, الكتريكي, تحقیق, تحقیق در مورد مدارهاي الكتريكي 25 ص, دانلود تحقیق در مورد مدارهاي الكتريكي 25 ص, ص, مدارهاي, مدارهاي الكتريكي 25 ص, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد مدارهاي…

 • پاورپوینت در مورد آيـيـن بـنـدگـي (كاربرد اخلاق در زندگي)

  پاورپوینت در مورد آيـيـن بـنـدگـي (كاربرد اخلاق در زندگي) آيـيـن, آيـيـن بـنـدگـي (كاربرد اخلاق در زندگي), اخلاق, بـنـدگـي, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد آيـيـن بـنـدگـي (كاربرد اخلاق در زندگي), دانلود پاورپوینت در مورد آيـيـن بـنـدگـي (كاربرد اخلاق در زندگي), در, زندگي,…

 • مقاله خلامت امام حسن

  امامحسنخلامتخلامت امام حسندانلود مقاله خلامت امام حسنمقالهمقاله خلامت امام حسن رفتن به سایت اصلی مقاله خلامت امام حسن لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 4…

 • تحقیق در مورد شبکه حسگر

  تحقیق در مورد شبکه حسگر تحقیق, تحقیق در مورد شبکه حسگر, حسگر, دانلود تحقیق در مورد شبکه حسگر, شبکه, شبکه حسگر, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد شبکه حسگر لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل…

 • تحقیق در مورد متالوژي

  تحقیق در مورد متالوژي تحقیق, تحقیق در مورد متالوژي, دانلود تحقیق در مورد متالوژي, متالوژي, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد متالوژي لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و…

 • پاورپوینت در مورد مداخله در بحرانهای روانی اجتماعی

  پاورپوینت در مورد مداخله در بحرانهای روانی اجتماعی اجتماعی, بحرانهای, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد مداخله در بحرانهای روانی اجتماعی, دانلود پاورپوینت در مورد مداخله در بحرانهای روانی اجتماعی, در, روانی, مداخله, مداخله در بحرانهای روانی اجتماعی, مورد رفتن به سایت…

 • تحقیق آب و هوا چه تاثیری بر موها دارد

  آبآب و هوا چه تاثیری بر موها داردبرتاثیریتحقیقتحقیق آب و هوا چه تاثیری بر موها داردچهدارددانلود تحقیق آب و هوا چه تاثیری بر موها داردموهاهواو رفتن به سایت اصلی تحقیق آب و هوا چه تاثیری بر موها دارد لینک دانلود…

 • تحقیق در مورد تراشكاري 57 ص

  تحقیق در مورد تراشكاري 57 ص 57, تحقیق, تحقیق در مورد تراشكاري 57 ص, تراشكاري, تراشكاري 57 ص, دانلود تحقیق در مورد تراشكاري 57 ص, ص, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد تراشكاري 57 ص لینک دانلود و…